• Клас на филтрация: ISO Coarse 45% (ISO16890)/ G3 (EN779:2012)
  • Тежест на филтърната повърхност: 150гр/м²
  • Дебелина на материята: 11мм
  • Максимална влагоиздръжливост: 100%
  • Максимална температура: 80°C
  • Препоръчителен краен спад на налягане: 200Pa
  • Пламъкоустойчивост: DIN53438-3 (F1)


0.00лв.
01 Функции
03 Технически характеристики